23 november: Wijkoverleg/thema-avond Zorg in de Wijk

Wijkoverleg/thema-avond Zorg in de Wijk

Graag nodigen wij u donderdag 23 november 2017 uit voor het wijkoverleg Zuid “Nieuwe stijl”. Het wijkoverleg, met  thema “Zorg in de Wijk”, wordt gehouden in de grote zaal van het Palet aan de Johan van Reigersbergstraat 2. De bijeenkomst begint om 19.00 uur (gewijzigde tijd!). Vanaf 18:45 uur staat koffie en thee voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd.

De avond zal worden ingedeeld in twee sessies:

Eerste blok (19:00 uur – 20:00 uur) Wijkoverleg

 1. Opening, mededelingen Wijkteam Zuid en vaststelling agenda
 2. Verslag van wijkoverleg van 20 april 2017
 3. Vragen aan wijkagent de heer Ko de Jonge en de Bijzonder Opsporingsambtenaren (Handhaving)
 4. Mededelingen van wijkwethouder de heer A. Beekman, de wijkmanager, en de verkeerswerkgroep Zuid.
 5. Aanvragen wijktafelbudget..
 6. Rondvraag en sluiting.

Tweede blok (20:15 – 21:15 uur) Thema: Zorg in de Wijk (“van het kastje naar de muur?”)

 1. Korte presentatie door de heer G. Dellebeke, voorzitter Denktank Zuid
 2. Inleiding door wethouder mevrouw S. Szarafinksi
 3. Interactief gedeelte, geleid door de heer P. Karelse, voorzitter wijkteam Zuid waarbij u aan de hand van
  stellingen uw mening kunt laten horen.

Vanaf 21:15 uur is er tijdens een informeel gedeelte de mogelijkheid individuele vragen te stellen.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om bij het tweede blok aan te sluiten.

Wij zien u graag op 23 november a.s.!

Comments are closed.