Burgerinitiatieven

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief is een logische reactie op Burgerparticipatie.

De gemeente heeft zich ten doel gesteld, de burger tijdig te informeren over zaken die in zijn wijk, buurt of straat staan te gebeuren. In een aantal gevallen is het dan mogelijk om als burger inspraak te hebben op de plannen of de uitvoering daarvan. Het is dus aan u om van die mogelijkheid gebruik te maken en met de gemeente in gesprek te gaan. Dat hoeft u niet alléén te doen, het wijkteam kan in dat geval helpen om uw opmerkingen of ideeën bij de juiste ambtenaren kenbaar te maken. Op die manier maken we dat burgerparticipatie gaat werken.
Ook wanneer u aanmerkingen heeft op andere zaken zoals verkeer, groenbeleid, zorg en welzijn is het van belang om dit kenbaar te maken. Dat kan bij het wijkteam of via een reactie op deze site. Wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn of in contact te brengen met de juiste personen.

Hebt u een plan voor de wijk, uw straat of anders, laat het ons weten. Alle ideeën die er aan bijdragen dat Middelburg-zuid mooier, beter of leuker wordt, kunt u bij ons kwijt. Wilt u anderen bij uw plannen betrekken, laat het ons weten zodat wij via deze site een oproep kunnen plaatsen. Hebt u zelf géén idee, doe dan wel mee. De meest plannenmakers kunnen het niet alleen uitvoeren.

1 Response

  1. Zaterdag 17 maart a.s. 09.00 u gaan we in en rondom het Erasmuspark zwerfvuil opruimen. Na het uitbaggeren van de sloten is er beter zicht op het zwerfvuil er in en omheen. Binnenkort schiet het riet weer omhoog en kunnen we er niet meer bij. Er zijn grijpstokken, afvalzakken en handschoenen beschikbaar. Jan