Category Archives: Doelstelling

Doelstellingen van het wijkteam

Doelstellingen Het wijkteam stelt zich ten doel een verbinding te leggen tussen bewoners onderling en de gemeente. Wij doen dat door te luisteren naar uw op- en aanmerkingen over alles wat in de wijk aan de orde kan zijn. Het team bestaat daarom uit bewoners en een wijkmanager van de gemeente. Op dit moment is…
Meer info