Doelstellingen van het wijkteam

Doelstellingen

Het wijkteam stelt zich ten doel een verbinding te leggen tussen bewoners onderling en de gemeente.
Wij doen dat door te luisteren naar uw op- en aanmerkingen over alles wat in de wijk aan de orde kan zijn. Het team bestaat daarom uit bewoners en een wijkmanager van de gemeente. Op dit moment is dat Rianne van Iwaarden. In veel gevallen kunnen wij u de weg wijzen naar de juiste instantie of zoeken we samen met u naar een oplossing. Wilt u zelf iets ondernemen, in of voor de wijk, dan kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Soms hebben wij zelf niet de juiste kennis in huis. Dan proberen wij u in contact te brengen met personen of instanties die u verder kunnen helpen.

Comments are closed.