Historie van het Wijkteam

Historie van het Wijkteam

 

Het huidige Wijkteam-zuid is opgericht in februari 2008 onder de naam Wijkbeheergroep-Zuid. De gemeente Middelburg wilde meer contact met zijn bewoners en het oprichten van de wijkbeheergroepen gaf de gemeente oren en ogen in de wijk. Bij de oprichting probeerde men daar geschikte personen voor te vinden en het lag daarom voor de hand dat werd gezocht onder mensen van de wijkvereniging in Zuid, onder deelnemers van de Verkeerswerkgroep en ook bij de werkgroep van de renovatie van de Hoven. Uit de wijkvereniging namen Anneke Hartman en Wim Geertse deel aan de groep. André Pikkaart nam vanuit de verkeerswerkgroep ook deel in de groep. Vanuit de werkgroep ‘Hoven’ is Bart Fienieg ingestapt en heeft de taak van voorzitter op zich genomen. Wim Geertse houdt zich bezig met het secretariaat en maakt de verslagen van de vergaderingen. Destijds trad Harry Siebelink namens de gemeente als wijkmanager op en Albert de Vries was toen wijkwethouder in Zuid.

In de afgelopen jaren is er wel het nodige gebeurd; wisseling van wijkmanager en wijkwethouders. Binnen het Wijkteam bleef de samenstelling vrijwel gelijk. Een betrekkelijk korte periode heeft Anneke Hans ook meegedraaid in het Wijkteam. Inmiddels zijn daarvoor in de plaats aangeschoven Eefje Castel en Grietje Jeronimus. Ook Jaspert Heynsdijk is lid van het team geworden. De laatste jaren is Rianne van Iwaarden namens de gemeente als wijkmanager actief. Na een periode met Johan Aalberts als wijkwethouder is inmiddels al enkele jaren Arjan Beekman namens het gemeentebestuur gekoppeld aan onze wijk. Sinds zijn aantreden bij de politie in Middelburg is Freddy den Heijer als wijkagent nauw betrokken bij het wijkteam en is, zover zijn dienst het toelaat aanwezig bij alle vergaderingen.

2016
Wim Geertse heeft inmiddels na meer dan 8 jaar afscheid genomen van het Wijkteam. Afgezien van het maken van de verslagen en het secretariaat van het Wijkteam in de afgelopen periode heeft hij een respectabele staat van dienst als het gaat over vrijwilligerswerk. Dertig jaar geleden begonnen bij Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland als penningmeester gedurende meer dan twaalf jaar. Daarna overgestapt naar Wijkvereniging Zuid als penningmeester en vice-voorzitter. In 2008 kwam het einde van de wijkvereniging en nam Wim deel aan het wijkteam tot eind 2016.
Daarnaast neemt hij ook al sinds 2005 deel aan de Verkeerswerkgroep en maakt daar ook de verslagen, en dat wil hij voorlopig blijven doen. Voor het Wijkteam is zijn vertrek een serieus gemis en het zal moeilijk zijn om iemand met zijn kennis en ervaring te vervangen.

Comments are closed.