Hoe werken we?

Hoe werken we?

Wijkteam in Palet

Elke dinsdagmorgen zal Anneke Hartman van het wijkteam aanwezig zijn van 10-12 uur in Palet. U kunt er terecht met al uw klachten. Voorbeelden: de lantaarnpaal is scheef gereden, er staan stenen omhoog (gevaarlijk) het licht brandt niet in de straat. Geef het door aan Anneke en het wordt verholpen. Bent u gespannen door het een of ander? Kom gerust even langs, drink een kopje koffie/thee en stort uw hart uit.  Misschien kunnen wij u helpen!

Wijkoverleg

Tweemaal per jaar wordt er een Wijkoverleg gehouden in Het Palet. Hier krijgt u informatie over zaken die spelen in de wijk en ook over activiteiten die de gemeente of andere instanties in onze wijk wil gaan uitvoeren. Het kan betrekking hebben op allerhande zaken zoals verkeer, openbaar groen, afvalinzameling, evenementen etc. Ook kunnen er voorstellen zijn van bewoners die gezamenlijk iets willen ondernemen, zoals de jaarlijkse natuurwerkdag.

Bewonersbrief

Voorafgaand aan het wijkoverleg wordt op alle adressen in de wijk een bewonersbrief bezorgd waarin u wordt uitgenodigd en waarin diverse zaken worden gemeld die voor u interessant kunnen zijn. Op het wijkoverleg is behalve de wijkmanager, Rianne van Iwaarden, meestal ook de verantwoordelijke wijkwethouder aanwezig. Op dit moment is dat Chris Dekker.

Het wijkteam vergadert zelf vier keer per jaar en bespreekt dan de stand van zaken in de wijk samen met de wijkmanager.
Tussen de vergaderingen door is er regelmatig contact tussen de teamleden en de wijkmanager.

 

Comments are closed.