Bericht van de Wijkmanager

Bericht van de Wijkmanager, Rianne van Iwaarden

De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van inwoners. Aan een gemeente die de dialoog en samenwerking met haar inwoners actiever opzoekt om de stad beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente Middelburg werkt hier hard aan, samen met haar betrokken inwoners.

Op 23 oktober jl. is de nota “Participeren: leren en doen” met grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Deze nota werd mede opgesteld door de leden van de wijkteams. Bovendien werd er door de raad 25.000 euro extra beschikbaar gesteld voor heel Middelburg om de eigen inzet van de bewoners en de leefbaarheid van een wijk of dorp te vergroten.
Het wijkteam Zuid speelt hierin een belangrijke rol. Heeft u initiatieven of ideeën om uw wijk te verbeteren? Het wijkteam of de wijkmanager van uw wijk kan u hiermee verder helpen.

Een ander voorbeeld van in dialoog gaan met de bewoners is het gezamenlijk spreekuur van de wijkmanager en de wijkagent. Op 24 oktober vonden wel 15 bewoners de weg naar het Palet om zaken aan te kaarten die hun bezighouden. Dat het spreekuur een groot succes is, bleek ook al uit de voorgaande edities.
Het spreekuur vindt ongeveer eens in de twee maanden plaats op verschillende dagen en tijdstippen. We doen dit om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen het spreekuur te bezoeken. Voorafgaand aan het spreekuur wordt dit bekend gemaakt via Faam, dagbladen en social media.

Met vriendelijke groet, Rianne van Iwaarden (r.van.iwaarden@middelburg.nl; 0118-675536).

Comments are closed.