Boomvervangingsplan, herverdeling parkeerplaatsen, Rondeel

Boomvervangingsplan en de herverdeling van de parkeerplaatsen aan de Rondeel 2 t/m 32

Met deze brief wil ik u informeren over het boomvervangingsplan en de herverdeling van de parkeerplaatsen aan de Rondeel 2 t/m 32. De huidige 12 parkeerplaatsen blijven behouden maar zoals de bijgevoegde tekening verduidelijkt wordt de oppervlakte opnieuw verdeeld. Plus twee groenvakken met een boom.

De kwaliteit van de aanwezige bomen is sterk achteruit gegaan. Slechte groeiomstandigheden zijn hiervan de oorzaak. Inmiddels zijn 3 bomen verwijderd. De overige drie worden tijdens de uitvoer van het plan verwijderd. Hiervoor in de plaats komen 2 Katsura bomen terug.
Deze bomen worden in een ruim heestervak geplant van 3 x 4,5 meter, wat er mede voor zorgt dat de boom zich goed kan ontwikkelen. Als onderbeplanting worden lage sierheesters aangeplant.

De bestratingswerkzaamheden zullen half februari starten waarna de bomen en nieuwe beplanting later dit voorjaar worden geplant.

Met vriendelijke groet,

H. Bakker
Medewerker Stadsbeheer
h.bakker@middelburg.nl

Comments are closed.